PPC (Pay Per Click) là gì? – Thuật ngữ PPC ở trong Marketing Online

(Pay Per Click): ta hiểu nôm na là hình thức tính tiền theo Click chuột. Đây là một mô hình quảng cáo trên Internet được sử dụng cho các website, blog hay forum, trong đó các nhà quảng cáo phải trả tiền host của họ khi mà quảng cáo của họ được click. Với các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo…, các nhà quảng cáo thường đấu giá thầu trên cụm từ khóa có liên quan đến thị trường hay mục tiêu của họ. Các website thường được tính giá cố định cho mỗi nhấp chuột thay vì sử dụng hệ thống trọn gói như banner tĩnh, textlink…


Cách thức hoạt động của PPC

Mô hình PPC hoạt động dựa trên chi phí cho mỗi nhấp chuột (CPC – Cost per Click). Đó là số tiền nhà quảng cáo phải trả tiền cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing… và các nhà xuất bản khác cho mỗi lần nhấp chuột duy nhất về quảng cáo của mình mà mang đến một người dùng vào trang web của mình.


Quảng cáo PPC trên Google Search

Hiện tại, người ta thường sử dụng PPC để thu hút những khách hàng tiềm năng nhất truy cập đến website của họ, từ đó tăng khả năng bán hàng, mở rộng thương hiệu…

Vậy ? Hiển thị ở trên các công cụ tìm kiếm cũng như website như thế nào? Đó chính là việc mà các quảng cáo sẽ được xuất hiện theo truy vấn từ khóa phù hợp theo danh sách những từ khóa mà nhà quảng cáo yêu cầu. Ngoài ra thì nội dung quảng cáo còn hiển thị theo những nội dung mà người dùng quan tâm.

Hình thức quảng cáo PPC theo kiểu như trên được gọi là quảng cáo tài trợ, đây là hình thức được biết đến nhiều nhất hiện nay với quảng cáo Google Adword.

Việc định giá cho mỗi click chuột phụ thuộc vào mức cạnh tranh của từ khóa đó. Mặc dù vậy thì tình trạng cạnh tranh giữa các đối thủ với nạn click tặc diễn ra rất nhiều ở Google Adword. Vì vậy bạn cần có những tính toán hợp lý để không bị lỗ khi tham gia quảng cáo với Google Adword hoặc những network CPM khác.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *